Wednesday, 12 September 2018

Stonewall Jackson

42 - 18
FINAL

Hayes

University of Charleston Stadium
(Charleston, WV)