Wednesday, 11 September 2019

Charleston Catholic Irish

2 - 1
FINAL

Hayes Hornets

Charleston Catholic High School
(Charleston, WV)